نویسنده = هاوارد سُنکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پنج روایت از نسبی‌گرایی شناختی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1381، صفحه 55-66

هاوارد سُنکی؛ پیروز فطورچی