نویسنده = حسین شقاقی
تعداد مقالات: 3
1. پاسخ به اعتراض حامیان اصل «ترکیب‌پذیری» به کل‌گرایی معنایی

دوره 15، شماره 57، بهار 1393، صفحه 157-180

ضیاء موحد؛ حسین شقاقی


3. چیستی زبان و بازتاب آن در مسئله دین

دوره 10، 36-37، زمستان 1388، صفحه 185-202

حسین شقاقی