نویسنده = احمدرضا همتی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. دیدگاه ارجاعی در پازل فرگه و کریپکی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1385، صفحه 91-104

احمدرضا همتی مقدم


2. معجزه و «استنتاج براساس بهترین تبیین»

دوره 6، 21-22، زمستان 1384، صفحه 47-56

احمدرضا همتی مقدم