نویسنده = مریم بحرینی
تعداد مقالات: 1
1. ساز و کار شهید صدر در مسئله حجیت استقرا در مقایسه با تاکید گرایان

دوره 14، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 93-114

مریم بحرینی؛ مهناز امیرخانی