نویسنده = علیرضا قائمی‏ نیا
تعداد مقالات: 2
2. گونه های تقابل واژگان در کاربست قرآنی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1393، صفحه 1-28

سیدمهدی میرزابابایی؛ علیرضا قائمی‏ نیا