نویسنده = احسان مهرکش
تعداد مقالات: 1
1. موضوع‏له اسمای خاص از منظر سوسور و اصولیّون

دوره 16، شماره 63، پاییز 1394، صفحه 83-108

احسان مهرکش؛ علیرضا قائمی نیا