نویسنده = سید مهدی میرزابابایی
تعداد مقالات: 2
1. هستی‌شناسی شر در قرآن با تأکید بر میدان معنایی واژگان همنشین

دوره 19، شماره 76، زمستان 1397، صفحه 155-174

رحمان عشریه؛ حسن رضایی هفتادر؛ سید مهدی میرزابابایی


2. استعاره مفهومی سمع و اُذن در آیات قرآن

دوره 18، شماره 72، زمستان 1396، صفحه 67-88

سید مهدی میرزابابایی