نویسنده = غلامرضا ابراهیمی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی معیار انطباق ذهن و عین از دیدگاه فلاسفه اسلامی

دوره 12، شماره 45، زمستان 1390، صفحه 45-80

غلامرضا ابراهیمی مقدم


2. ویژگی های مفاهیم کلی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1389، صفحه 83-112

غلامرضا ابراهیمی مقدم