کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
تعداد مقالات: 4
1. اثبات عالم خارج از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 19، شماره 73، بهار 1397، صفحه 73-90

علیرضا قائمی نیا؛ اسلام رجبی؛ علیرضا صانعی


2. ادراک کلی از منظر صدرالمتألهین و علامه طباطبایی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1396، صفحه 91-111

ابوالحسن غفاری


4. کارکردهای معرفتی قلب از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 55-76

حوراء حسینی؛ شعبان نصرتی؛ علیرضا قائمی نیا