کلیدواژه‌ها = فارابی
تعداد مقالات: 2
1. استقرا و تجربه در نظر فارابی

دوره 18، شماره 72، زمستان 1396، صفحه 89-112

زهرا اسماعیلی؛ سیدمحمد حکاک


2. یقین در تفکر فارابی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1396، صفحه 33-64

مهدی عباس زاده