کلیدواژه‌ها = معناشناسی
تعداد مقالات: 4
1. معناشناسی توصیفی قول سدید در قرآن کریم

دوره 20، شماره 78، تابستان 1398، صفحه 195-221

مرتضی سازجینی؛ حسین علوی مهر؛ سید محمد موسوی


2. هستی‌شناسی شر در قرآن با تأکید بر میدان معنایی واژگان همنشین

دوره 19، شماره 76، زمستان 1397، صفحه 155-174

رحمان عشریه؛ حسن رضایی هفتادر؛ سید مهدی میرزابابایی


4. تحلیل حوزه مقابل تقوا با تأکید بر روش معناشناسی ایزوتسو

دوره 18، شماره 71، پاییز 1396، صفحه 171-198

محمد حسین شیرافکن؛ فاطمه صاحبیان؛ علیرضا قائمی نیا