تعداد مقالات: 613
226. اشراق و کارکرد معرفتی آن در تفکر سهروردی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1391، صفحه 53-90

مهدی عباس زاده


227. اخترشناسی و آفرینش

دوره 7، شماره 25، زمستان 1385، صفحه 55-84

ایان باربور؛ پیروز فطورچی


228. علم و دین

دوره 9، 34-35، زمستان 1387، صفحه 55-68

ابوالفضل حقیری


229. معرفت پیشینی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1383، صفحه 56-84

متیاس استیوپ؛ پیروز فطورچی


231. آیا تکامل یک واقعیت است؟

دوره 6، 21-22، زمستان 1384، صفحه 57-66

هادی صمدی


232. نگرشی انتقادی به مسئله لایب نیتس

دوره 10، 36-37، زمستان 1388، صفحه 59-84

حبیب کاکن بیرق


233. چالش های روحی - روانی فرد شبیه سازی شده

دوره 8، شماره 30، زمستان 1386، صفحه 61-72

علی محمدی


234. نقد و بررسی شکاکیت معاصر و دیدگاه رابرت نوزیک

دوره 1، شماره 3، زمستان 1379، صفحه 62-86

عباس عارفی


235. معرفت‌شناسی اصلاح شده

دوره 1، شماره 1، زمستان 1379، صفحه 63-72

آلوین پلنتینجا؛ انشاءالله رحمتی


236. عقلانیت در نظر علامة طباطبائی (ره)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1383، صفحه 65-80

رمضان فیروزجایی


237. پدیدارشناسی و فلسفه تحلیلی از دیدگاه فولسدال

دوره 7، شماره 28، زمستان 1385، صفحه 65-80

شهرام تقی زاده انصاری


240. نقد هگل بر شک‎انگاری هیوم

دوره 15، شماره 60، زمستان 1393، صفحه 65-86

عبدالله نصری؛ امیرحسین ترکش‎دوز


241. گواهی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1381، صفحه 67-96

رابرت آئودی؛ علی اکبر احمدی


242. معنا و موضوع له از نظر میرزا مهدی اصفهانی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1385، صفحه 67-80

حسین مفید


243. این همانی نفس (ذهن) و بدن و مسئله کیفیات ذهنی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1389، صفحه 67-90

حبیب کارکن بیرق


244. نقد کوهن بر دیدگاه رایج در فلسفه علم

دوره 5، شماره 18، زمستان 1383، صفحه 69-80

هادی صمدی


246. منزلت قلب در معرفت شناسی عرفان

دوره 10، شماره 39، زمستان 1388، صفحه 71-92

محمدجواد رودگر


248. بررسی انتقادی ایدئالیسم استعلایی کانت

دوره 12، شماره 46، زمستان 1390، صفحه 73-100

اسماعیل سعادتی خمسه


249. تحقیق پذیری داده های فراوانی با رویکرد تجربی و فلسفی

دوره 13، شماره 49، زمستان 1391، صفحه 73-102

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه فرضعلی


250. مبانی معرفت‌شناختی اخلاق از دیدگاه خواجه افضل‌الدین کاشانی

دوره 16، شماره 62، تابستان 1394، صفحه 73-100

محمدربیع میرزایی؛ علیرضا قائمی نیا