1. رویکردی تحلیلی- انتقادی به آرای ابن‏سینا درباب «قوه وهم»

دوره 15، شماره 59، پاییز 1393، صفحه 35-54

محمود صیدی؛ علی حسینی؛ سیدمصطفی موسوی اعظم


2. بررسی دیدگاه الهیاتی پوکینگ‌هورن درباره فعل‌الهی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1393، صفحه 29-42

قاسم اخوان نبوی


4. مبانی ادبی دلالت فرا سیاقی قرآن

دوره 16، شماره 62، تابستان 1394، صفحه 31-52

علی راد؛ محمد خطیبی


5. تأملی اکتشافی در چیستی قضایای خارجیه و حقیقیه و ذهنیه

دوره 16، شماره 63، پاییز 1394، صفحه 35-56

محمد علی اردستانی


6. ریشه‌یابی درون‏گرایی/ برون‏گرایی در توجیه ، در دانش اصول فقه

دوره 16، شماره 64، زمستان 1394، صفحه 67-84

جعفر مروارید؛ حمید رضازاده


8. روش شناسی کشف قلمرو سنت

دوره 17، شماره 65، بهار 1395، صفحه 29-48

ابوالقاسم علیدوست؛ سید مرتضی حسینی کمال‌آبادی


10. شناخت حضوری در مادیات از منظر حکمت متعالیه

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 29-54

محمد جواد پاشایی؛ ابوالفضل کیاشمشکی


11. استعاره مفهومی رحمت الهی در قرآن کریم

دوره 18، شماره 69، بهار 1396، صفحه 27-52

سیده مطهره حسینی؛ علیرضا قائمی نیا


12. یقین در تفکر فارابی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1396، صفحه 33-64

مهدی عباس زاده


14. تحلیل انتقادی مبانی معرفت‎شناختی اومانیسم دکارتی بر اساس اندیشۀ علامه جعفری

دوره 18، شماره 72، زمستان 1396، صفحه 35-66

نرگس ابوالقاسمی؛ عبدالله نصری؛ فضل الله خالقیان


15. تأملی در نسبت هرمنوتیک فلسفی گادامر و علوم طبیعی

دوره 19، شماره 73، بهار 1397، صفحه 47-72

علیرضا منجمی


16. تحلیل انتقادی دلایل قائلان به مادیت ادراک، با نگاه به مبانی حکمت متعالیه

دوره 19، شماره 74، تابستان 1397، صفحه 25-49

محمد فروغی؛ هادی وکیلی؛ اعظم صادقی


17. ضرورت سنجش عقلی دانش ها

دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، تابستان 1397، صفحه 41-72

امیر دیوانی


18. موضوع‌شناسی علوم انسانی و اقتضائات روش‌شناختی آن

دوره 19، شماره 75، پاییز 1397، صفحه 55-84

رمضان علی‌تبار فیروزجایی


19. شعور از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان؛ مفهوم، انواع، آثار و گستره

دوره 19، شماره 76، زمستان 1397، صفحه 35-58

سید رسول میراشرفی لنگرودی؛ شعبان نصرتی؛ سید میثم موسوی


20. تحلیلی بر مفهوم نسبی‌گرایی معرفتی (چیستی، اقسام و محل نزاع)

دوره 20، شماره 77، بهار 1398، صفحه 27-50

رضا محمدزاده؛ مهدی دوستان


21. هویت «منطق علوم انسانی اسلامی» و مسائل پیرامونی آن

دوره 20، شماره 78، تابستان 1398، صفحه 41-74

رمضان علی‌تبار فیروزجایی


22. نظریه علیت از منظر حکمت سینوی

دوره 15، شماره 57، بهار 1393، صفحه 61-76

هادی صادقی؛ مهدی نصرتیان اهور


23. تبیین مبانی پایة واقع گرایی بر اساس علم حصولی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1393، صفحه 59-80

مهدی حاجیان


24. علم حضوری و علم حصولی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1379، صفحه 47-60

مهدی حائری یزدی؛ محسن میری


25. توجیه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 32-44

حسن معلمی