تعداد مقالات: 605
203. در دفاع از استدلال دور و تسلسل بر مبناگروی

دوره 16، شماره 61، بهار 1394، صفحه 59-86

مهدی عبداللهی


205. معرفت شناسی از دیدگاه قاضی عبدالجبار و قاضی ابوبکر باقلانی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1394، صفحه 57-82

جنان ایزدی؛ حسین سلطانی


208. مبانی معرفت‌شناختی اخلاق با تأکید بر اندیشه‌های کلامی سید مرتضی

دوره 17، شماره 66، تابستان 1395، صفحه 61-91

وحید پاشایی؛ هادی صادقی


209. کارکردهای معرفتی قلب از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 55-76

حوراء حسینی؛ شعبان نصرتی؛ علیرضا قائمی نیا


213. استعاره مفهومی سمع و اُذن در آیات قرآن

دوره 18، شماره 72، زمستان 1396، صفحه 67-88

سید مهدی میرزابابایی


214. اثبات عالم خارج از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 19، شماره 73، بهار 1397، صفحه 73-90

علیرضا قائمی نیا؛ اسلام رجبی؛ علیرضا صانعی


216. منطق عرفان نظری

دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، تابستان 1397، صفحه 73-116

علی فضلی


219. چیستی فلسفة معرفت و قلمرو آن

دوره 20، شماره 77، بهار 1398، صفحه 51-85

مهدی عباس زاده


220. قرآن کریم و حدود تأسیس، تأیید و تهذیب علوم

دوره 20، شماره 78، تابستان 1398، صفحه 75-96

ابراهیم دادجو


221. تبیین نظریة معرفت ملاصدرا بر مبنای اسفار چهارگانة عقلی

دوره 20، شماره 79، پاییز 1398، صفحه 67-94

علی ارشدریاحی؛ ربابه جلیلی بهابادی؛ مجید صادقی حسن آبادی


222. بررسی«قیامت تشکیکی» از نگاه سیدحیدر ‌آملی

دوره 15، شماره 57، بهار 1393، صفحه 77-106

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه فرضعلی


223. تبیین زیبایی به عنوان مفهوم ثانی فلسفی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1393، صفحه 81-100

علیرضا قائمی‌نیا؛ مهدی امینی


224. معرفت‌شناسی اصلاح شده

دوره 1، شماره 1، زمستان 1379، صفحه 63-72

آلوین پلنتینجا؛ انشاءالله رحمتی


225. علم حضوری و حصولی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 45-58

محمد تقی فعالی