تعداد مقالات: 613
201. نظریه علیت از منظر حکمت سینوی

دوره 15، شماره 57، بهار 1393، صفحه 61-76

هادی صادقی؛ مهدی نصرتیان اهور


202. سلوک و شهود خردگرایانه در مکتب ابن عربی

دوره 12، شماره 47، زمستان 1390، صفحه 61-98

محمدجواد رودگر


203. مبانی معرفت‌شناختی اخلاق با تأکید بر اندیشه‌های کلامی سید مرتضی

دوره 17، شماره 66، تابستان 1395، صفحه 61-91

وحید پاشایی؛ هادی صادقی


204. شهود عقلانی در ادراک معقولات

دوره 14، شماره 53، پاییز 1392، صفحه 63-86

حسام الدین شریفی


205. تحقیق پذیری زبان مناجات

دوره 14، شماره 54، پاییز 1392، صفحه 63-84

فاطمه فرضعلی،؛ شراره سادات سرسرابی


208. استعاره مفهومی سمع و اُذن در آیات قرآن

دوره 18، شماره 72، زمستان 1396، صفحه 67-88

سید مهدی میرزابابایی


209. تبیین نظریة معرفت ملاصدرا بر مبنای اسفار چهارگانة عقلی

دوره 20، شماره 79، پاییز 1398، صفحه 67-94

علی ارشدریاحی؛ ربابه جلیلی بهابادی؛ مجید صادقی حسن آبادی


210. بررسی تاثیر آرای ارسطو در باب حرکت

دوره 8، شماره 32، زمستان 1386، صفحه 69-86

علیرضا منصوری


211. تاریخ مندی معرفت

دوره 11، شماره 44، زمستان 1390، صفحه 71-106

محمد عرب صالحی


212. اثبات عالم خارج از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 19، شماره 73، بهار 1397، صفحه 73-90

علیرضا قائمی نیا؛ اسلام رجبی؛ علیرضا صانعی


213. منطق عرفان نظری

دوره 19، ویژه نامه فلسفه عرفان، تابستان 1397، صفحه 73-116

علی فضلی


214. قرآن کریم و حدود تأسیس، تأیید و تهذیب علوم

دوره 20، شماره 78، تابستان 1398، صفحه 75-96

ابراهیم دادجو


215. بحث ظهور و اهمیت زبان شناختی آن

دوره 11، شماره 43، زمستان 1389، صفحه 77-94

علی رضا قائمی نیا؛ سمیه کامرانی


216. نظریه کارکردگرایی محاسباتی از دیدگاه هیلاری پاتنم

دوره 10، شماره 38، زمستان 1388، صفحه 79-114

احمد امامی


217. کارکرد معرفت شناختی عقل فعال در فلسفه توماس آکوئینی و حکومت متعالیه

دوره 12، شماره 45، زمستان 1390، صفحه 81-98

محمدرضا اسدی؛ حسن احمدی زاده


218. پاسخ‌های محقق طوسی به شک گرایی

دوره 3، 11-12، زمستان 1381، صفحه 83-120

پیروز فطورچی


220. جامعه‌شناسی معرفت و علم

دوره 1، شماره 4، زمستان 1379، صفحه 88-116

حمید پارسانیا


222. تاریخچه نسبی گرایی در فلسفه علم

دوره 5، شماره 19، زمستان 1383، صفحه 41-62

عباس عارفی


223. علم حضوری و حصولی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 45-58

محمد تقی فعالی


224. رئالیسم هست‌شناختی و معرفت‌شناختی علامه طباطبایی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1382، صفحه 53-76

ولی‌الله عباسی


225. نقش مدل‌ها در معرفت دینی

دوره 4، 15-16، زمستان 1382، صفحه 53-81

علی‌رضا قائمی‌نیا