نویسنده = نصرتی، شعبان
تعداد مقالات: 10
1. شعور از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان؛ مفهوم، انواع، آثار و گستره

دوره 19، شماره 76، زمستان 1397، صفحه 35-58

سید رسول میراشرفی لنگرودی؛ شعبان نصرتی؛ سید میثم موسوی


2. شبکۀ شعاعی معنای ایمان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1397، صفحه 157-176

علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی؛ سولماز ایرانی


3. سبک شناسی سوره ذاریات

دوره 18، شماره 71، پاییز 1396، صفحه 201-227

شعبان نصرتی؛ مرتضی سازجینی؛ عباس یوسفی تازه کندی


4. کارکردهای معرفتی قلب از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 55-76

حوراء حسینی؛ شعبان نصرتی؛ علیرضا قائمی نیا


5. مفهوم‎سازی کلام الهی در قرآن بر اساس ارتباط‏شناسی و استعاره مفهومی

دوره 17، شماره 68، زمستان 1395، صفحه 50-30

علیرضا قائمی نیا؛ محمدرضا پورسینا؛ شعبان نصرتی


6. تحلیلی بر معناشناسی واژه «کَبَد» در قرآن‌کریم با الهام از روش توشیهکو ایزوتسو

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 77-102

احمد اسدی؛ محبوبه غلامی؛ شعبان نصرتی


7. کاربست نظریه پیش نمونه و شبکه شعاعی در معناشناسی شناختی تقوا در قرآن

دوره 17، شماره 66، تابستان 1395، صفحه 93-117

مریم نیلی پور؛ علیرضا قائمی نیا؛ شعبان نصرتی


9. تحلیل معناشناسی حوزه معنایی تعلیم در قرآن عاملیت خدا در فرآیند تعلیم

دوره 13، شماره 51، زمستان 1391، صفحه 5-30

محمد رکعی؛ شعبان نصرتی؛ محمد رنجبر حسینی


10. الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی همزمانی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1391، صفحه 5-28

هادی صادقی؛ شعبان نصرتی