نویسنده = اخوان نبوی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه الهیاتی پوکینگ‌هورن درباره فعل‌الهی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1393، صفحه 29-42

قاسم اخوان نبوی