نویسنده = وکیلی، هادی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل انتقادی دلایل قائلان به مادیت ادراک، با نگاه به مبانی حکمت متعالیه

دوره 19، شماره 74، تابستان 1397، صفحه 25-49

محمد فروغی؛ هادی وکیلی؛ اعظم صادقی


2. فلسفه ذهن از کندی تا ابن رشد

دوره 10، شماره 38، زمستان 1388، صفحه 41-78

هادی وکیلی


3. شهود و معرفت شهودی از نگاه کانت

دوره 8، شماره 31، زمستان 1386، صفحه 77-94

هادی وکیلی