نویسنده = اردستانی، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. نظریۀ ملاک شناخت بر پایۀ احاطۀ علمی جوهر مفارق عقلی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1393، صفحه 105-126

محمدعلی اردستانی


2. نظریه علامه طباطبایی در مورد نفس الامر

دوره 4، شماره 13، زمستان 1382، صفحه 23-46

محمدعلی اردستانی