نویسنده = غفاری، ابوالحسن
تعداد مقالات: 1
1. ادراک کلی از منظر صدرالمتألهین و علامه طباطبایی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1396، صفحه 91-111

ابوالحسن غفاری