نویسنده = رحمتی، انشاءالله
1. معرفت‌شناسی اصلاح شده

دوره 1، شماره 1، زمستان 1379، صفحه 63-72

آلوین پلنتینجا؛ انشاءالله رحمتی