نویسنده = قائمی‌نیا، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. تبیین زیبایی به عنوان مفهوم ثانی فلسفی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1393، صفحه 81-100

علیرضا قائمی‌نیا؛ مهدی امینی


2. صورت طبیعی دادن به معرفت‌شناسی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1379، صفحه 113-133

و.و کواین؛ علیرضا قائمی‌نیا