نویسنده = باربور، ایان
تعداد مقالات: 5
1. اخترشناسی و آفرینش

دوره 7، شماره 25، زمستان 1385، صفحه 55-84

ایان باربور؛ پیروز فطورچی


2. مدل ها و پارادایم ها در علم و دین

دوره 6، 21-22، زمستان 1384، صفحه 145-192

ایان باربور؛ پیروز فتورچی


3. دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین

دوره 1، شماره 4، زمستان 1379، صفحه 60-86

ایان باربور؛ پیروز فطورچی


4. فیزیک و متافیزیک

دوره 1، شماره 1، زمستان 1379، صفحه 135-145

ایان باربور؛ پیروز فطورچی


5. دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین

دوره 1، شماره 3، زمستان 1379، صفحه 87-107

ایان باربور؛ پیروز فطورچی