نویسنده = فرشته صنیعی، فرشاد
تعداد مقالات: 3
1. معرفی کتاب: شکاکیت: نقدی بر ادله (دکتر علی عسگری یزدی)

دوره 3، 11-12، زمستان 1381، صفحه 221-226

فرشاد فرشته صنیعی


2. معرفی کتاب: بر ضد نسبی‌گرایی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1381، صفحه 139-144

فرشاد فرشته صنیعی


3. معرفی کتاب، دین و علم: مسائل تاریخی و معاصر ـ ایان باربور

دوره 1، شماره 1، زمستان 1379، صفحه 153-155

فرشاد فرشته صنیعی