نویسنده = فعالی، محمد تقی
تعداد مقالات: 1
1. علم حضوری و حصولی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 45-58

محمد تقی فعالی