نویسنده = همتی، همایون
تعداد مقالات: 1
1. نظریه‌های مربوط به معنا از «ارجاع» تا «استعمال»

دوره 1، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 59-85

اُ. هنفلینگ،؛ همایون همتی