نویسنده = حائری‌یزدی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. تکلمه‌ای بر علم حضوری

دوره 4، 15-16، زمستان 1382، صفحه 3-13

مهدی حائری‌یزدی؛ سیدمحسن میری


2. تاریخ علم حضوری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1379، صفحه 17-41

مهدی حائری‌یزدی؛ سید محسن میری