نویسنده = میری، سید محسن
تعداد مقالات: 3
1. نظریه ای بسط یافته از علم حضوری

دوره 8، شماره 31، زمستان 1386، صفحه 95-110

مهدی حایری یزدی؛ سید محسن میری


2. نقدی بر مقاله توجیه ترکیبی

دوره 2، 6-7، زمستان 1380، صفحه 93-98

سید محسن میری


3. تاریخ علم حضوری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1379، صفحه 17-41

مهدی حائری‌یزدی؛ سید محسن میری