نویسنده = شیروانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی تطبیقی و انتقادی به معرفت‌شناسی کانت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1379، صفحه 136-158

علی شیروانی