نویسنده = فعالی، محمدتقی
تعداد مقالات: 4
1. امکان معرفت در قرآن

دوره 8، شماره 31، زمستان 1386، صفحه 125-156

محمدتقی فعالی


2. عیار نقد: ارزیابی نقدی بر مقاله توجیه ترکیبی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1380، صفحه 181-190

محمدتقی فعالی


3. توجیه ترکیبی در حکمت سینوی و صدرایی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1380، صفحه 121-132

محمدتقی فعالی


4. معرفی کتاب: چشم انداز نوین در باب معرفت‌شناسی دینی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1379، صفحه 169-172

محمدتقی فعالی