نویسنده = تارسکی، آلفرد
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم معنی‌شناختی صدق و مبانی معنی شناختی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1380، صفحه 47-92

آلفرد تارسکی؛ مهدی قوام‌صفری