نویسنده = اکبری، رضا
تعداد مقالات: 2
1. مسئله دور معرفتی و معرفت آسان از دیدگاه ارنست سوسا

دوره 13، شماره 49، زمستان 1391، صفحه 103-120

سعیده فخار نوغانی؛ رضا اکبری؛ جهانگیر م سعودی


2. آیا کامپیوتر دارای ذهن است

دوره 2، شماره 5، زمستان 1380، صفحه 133-148

رضا اکبری