نویسنده = قربانی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. معرفی کتاب: درآمدی انتقادی بر نظریه‌های صدق

دوره 2، شماره 5، زمستان 1380، صفحه 149-159

جعفر قربانی