نویسنده = لرر، کیث
تعداد مقالات: 2
1. چرا نه شکاکیت؟

دوره 3، 11-12، زمستان 1381، صفحه 205-220

علی‌رضا قائمی‌نیا؛ کیث لرر


2. نظریه شالوده: مبناگرایی خطاناپذیر

دوره 2، شماره 8، زمستان 1380، صفحه 143-180

کیث لرر؛ علی‌رضا قائمی‌نیا