نویسنده = قائمی‌نیا، علی‌رضا
تعداد مقالات: 5
1. درباره همان طرح‌های مفهومی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1382، صفحه 123-140

دانالد دیویدسن؛ علی‌رضا قائمی‌نیا


2. نقش مدل‌ها در معرفت دینی

دوره 4، 15-16، زمستان 1382، صفحه 53-81

علی‌رضا قائمی‌نیا


3. دو نوع رئالیسم

دوره 4، شماره 14، زمستان 1382، صفحه 27-40

علی‌رضا قائمی‌نیا


4. چرا نه شکاکیت؟

دوره 3، 11-12، زمستان 1381، صفحه 205-220

علی‌رضا قائمی‌نیا؛ کیث لرر


5. نظریه شالوده: مبناگرایی خطاناپذیر

دوره 2، شماره 8، زمستان 1380، صفحه 143-180

کیث لرر؛ علی‌رضا قائمی‌نیا