نویسنده = الوند، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. در باره ماهیت و معیارهای تعهدات نظری

دوره 6، شماره 23، زمستان 1384، صفحه 101-118

پاول هرویچ؛ مسعود الوند


2. چیستی باور موجه

دوره 3، شماره 9، زمستان 1381، صفحه 97-130

آلوین گلدمن؛ مسعود الوند