نویسنده = رورتی، ریچارد ام
تعداد مقالات: 1
1. نسب درونی و بیرونی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1381، صفحه 131-156

ریچارد ام. رورتی؛ مرتضی قرایی