نویسنده = انیس، دیوید
تعداد مقالات: 1
1. نظریه‌ای زمینه‌گرا در باب توجیه معرفتی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1381، صفحه 121-138

دیوید انیس؛ سیدمحسن میری