نویسنده = احمدی، علی‌اکبر
تعداد مقالات: 2
1. رهیافت دوزبانی تارسکی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1382، صفحه 3-22

علی‌اکبر احمدی


2. شکّاکیت

دوره 3، 11-12، زمستان 1381، صفحه 121-172

رابرت آئودی؛ علی‌اکبر احمدی