نویسنده = رسولی شربیانی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. نظریه زیادگی اظهار صدق و نظریه غیرتوصیفی‌

دوره 4، شماره 13، زمستان 1382، صفحه 97-102

رضا رسولی شربیانی