نویسنده = نظریان، غلامرضا
تعداد مقالات: 7
1. نقش باور در جهان شناسی جدید

دوره 6، 21-22، زمستان 1384، صفحه 193-210

جان بایل؛ غلامرضا نظریان


2. تبیین و تحلیلی بر آرای فیلسوفان عقلگرا و ناعقلگرا

دوره 5، شماره 17، زمستان 1383، صفحه 81-99

غلامرضا نظریان


3. منطق کشف یا روانشناسی پژوهش

دوره 5، شماره 19، زمستان 1383، صفحه 123-153

تامس.اس. کوهن؛ غلامرضا نظریان


4. در دفاع از یک حکم جزمی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1383، صفحه 86-97

اچ.پی. گریس؛ پیتر .اف. استراسون؛ غلامرضا نظریان


5. علم متعارف و خطرهای آن

دوره 5، شماره 18، زمستان 1383، صفحه 109-119

کارل پوپر؛ غلامرضا نظریان


6. پرسش‌هایی درباره توانایی‌های خاص انسان

دوره 4، 15-16، زمستان 1382، صفحه 153-179

غلامرضا نظریان


7. دیدگاه‌های چارلز پیرس درباره صدق و اهداف پژوهش

دوره 4، شماره 13، زمستان 1382، صفحه 103-118

غلامرضا نظریان