نویسنده = فتحی‌زاده، مرتضی
تعداد مقالات: 3
1. معرفی کتاب: تمرکز بر صدق

دوره 4، شماره 13، زمستان 1382، صفحه 119-130

مرتضی فتحی‌زاده


2. دفاعی از مبناگرایی کلاسیک

دوره 4، 15-16، زمستان 1382، صفحه 181-206

تیموثی مک گرو؛ مرتضی فتحی‌زاده


3. واقع‌گرایی، عینیت و شک‌گرایی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1382، صفحه 77-106

پال موزر؛ مرتضی فتحی‌زاده