نویسنده = ابطحی، سیدعبدالحمید
تعداد مقالات: 2
1. توسعه تاریخی دلالت معنایی در زبان دین

دوره 12، شماره 47، زمستان 1390، صفحه 169-196

سیدعبدالحمید ابطحی


2. واقع‌گرایی غیرجزمی در فلسفه انتقادی پوپر

دوره 4، شماره 14، زمستان 1382، صفحه 5-26

سیدعبدالحمید ابطحی