نویسنده = پاتنم،، هیلاری
تعداد مقالات: 1
1. رئالیسم چیست؟

دوره 4، شماره 14، زمستان 1382، صفحه 107-122

هیلاری پاتنم،؛ حمید طالب؛ ابوالحسن حسنی