نویسنده = کلیر، اندرو
1. واقع‌گرایی انتقادی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1382، صفحه 141-144

اندرو کلیر؛ یارعلی کردفیروزجایی