نویسنده = کرد فیروزجایی، یارعلی
تعداد مقالات: 2
1. ادراک کلی و جزئی و مدرک آنها در دیدگاه ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1391، صفحه 21-32

یارعلی کرد فیروزجایی؛ محمدرضا صمدی فروشانی


2. معرفت بی‌واسطه در دیدگاه فرگه

دوره 4، 15-16، زمستان 1382، صفحه 33-52

یارعلی کرد فیروزجایی