نویسنده = همتی مقدم، احمد رضا
تعداد مقالات: 2
1. کل گرائی معناشناختی و زبان پزشکی:بحث در حوزه فلسفه طب

دوره 5، شماره 18، زمستان 1383، صفحه 59-67

احمد رضا همتی مقدم


2. تبیین مفهوم سلامت بر اساس مفهوم وابستگی وجودی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1383، صفحه 63-74

احمد رضا همتی مقدم