نویسنده = پوپر، کارل
1. علم متعارف و خطرهای آن

دوره 5، شماره 18، زمستان 1383، صفحه 109-119

کارل پوپر؛ غلامرضا نظریان