نویسنده = اُکاشا، سَمیر
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر رئالیسم و ضدرئالیسم در فلسفة علم

دوره 5، شماره 19، زمستان 1383، صفحه 23-40

سَمیر اُکاشا؛ پیروز فطورچی