نویسنده = نباتی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. ملاک های تجربه گرا در باب معنای معرفتی: مسائل و تحولات

دوره 5، شماره 19، زمستان 1383، صفحه 97-122

کارل همپل؛ فرشته نباتی