نویسنده = کوهن، تامس.اس
تعداد مقالات: 1
1. منطق کشف یا روانشناسی پژوهش

دوره 5، شماره 19، زمستان 1383، صفحه 123-153

تامس.اس. کوهن؛ غلامرضا نظریان